Som tidligere annonsert på nettsiden, så ble bl a Vigdis Fosheim og Gudrun Røyneberg tildelt stipend fra FOKO til støtte for et opphold de hadde ved Kofoeds skole i København april/ mai denne våren.

Vigdis og Gudrun har lagd en presentasjon av dette oppholdet med informativ tekst og masse flotte bilder. Se på dette:

Kofoedskolen

Takk til dere begge!