FOKO har over en tid vært opptatt av at kommende fengselsbetjenter bør få informasjon og opplæring i hvilket tilbud som faktisk finnes når det gjelder utdanning innenfor en soning. Det er tidligere gjort flere henvendelser til Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) fra bl a FOKO med forslag om at dette legges inn som egen bolk i fengselsbetjentutdanningen.

Leder i FOKO, Hilde Larsen

Leder i FOKO, Hilde Larsen

Nå er vi hørt, og for kort tid siden var FOKO- leder på KRUS og holdt foredrag over 1,5 time om fengselsundervisningen i Norge. Vi spurte Larsen om hvordan dette gikk: – Først og fremst vil jeg kalle dette et lite gjennombrudd for våre tidligere forsøk på å gi fengselsbetjenter under utdanning informasjon om fengselsundervisningen i Norge. Dette mener vi er svært viktig for for vår posisjon i kriminalomsorgen, og et bidrag til at betjentkorpset faktisk er oppdatert og velvillig innstilt til skoleavdelingene rundt om i fengslene. Selve gjennomføringen gikk fint, selv om jeg nok var litt uheldig med tidspunktet etter lunsj fredag. Noen trøtte ansikter var det, men jeg ble godt mottatt og studentene virket interesserte.

Larsen forteller videre at hun er i dialog med KRUS om jevnlige innlegg fra FOKO på KRUS. Hun opplever at KRUS ser verdien i dette, og håper på flere seanser med informasjon.

Bra jobba, Larsen!