Årets EPEA konferanse avholdes i Antwerpen i Belgia i 30.september til 4.oktober. Dette er den 15. EPEA konferansen og styret håper på å se mange medlemmer der.

Temaet for 2015 konferansen er «Unlocking innovation in education in prison’. Fokuset vil være på nye trender i fengselsundervisningen, og på innovative praksiser som fremmer utviklingen av utdanning i fengsel. Hensikten er å koble sammen mennesker som er involvert i fagfeltet, og å dele beste praksis, erfaringer og ideer. For å bevare EPEA som en levende og aktiv organisasjon trengs det engasjerte medlemmer som er villige til å dele og bringe erfaringer videre.

Her er invitasjonen: Invitation EPEA Conference 2015

Er du interessert i å holde et» Training Seminar» tar styret i EPEA imot henvendelser om dette. Vedlagt følger et skjema som du kan fylle ut og sende hvis du ønsker å holde et seminar. Innleveringsfrist; 15 mars. EPEA Abstract Submission Form EPEA_Conference_Training_Funding_Erasmus+ Invitation EPEA Conference 2015 MAG 45_epea