Årsrapporten fra FMHO for 2012 er ferdig behandlet, og den viser bl a at det forrige år ble satt rekord for antall avlagte eksamener på universiteter og høyskoler. I fjor avla 184 innsatte i norske fengsler eksamen innenfor høyere utdanning, og dette er altså det høyeste registrerte antallet så lenge vi har hatt registrering på dette. Rekorden kommer på tross av at avdelinger for opplæring innen kriminalomsorgen i utgangspunktet ikke får tildelte midler for oppfølging av denne elevgruppen.

Paal Chr Breivik, seniorrådgiver FMHO

Paal Chr Breivik, seniorrådgiver FMHO

Rekorden er nevnt i en pressemelding fra NTB, og seniorrådgjevar Paal Breivik ved FMHO uttaler her at andelen av innsatte som har studiekompetanse og er motivert for høyere utdanning  kommer stadig mer i takt med generelt høyere utdanningsnivå. Han sier i tillegg at han gjerne skulle sett at det ble avsatt støtte og ressurser til de innsatte som ønsker å ta høyere utdanning. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er også sitert i NTBs tekst. Hun gleder seg over det økte antallet eksamener på høyskolenivå, men understreker at det klart største utdanningsbehovet for innsatte fortsatt er videregående opplæring.

Dette aktualiserer arbeidet som er satt i gang i en tidligere nevnt arbeidsgruppe som skal se på dette med høyere utdanning for innsatte i Norge. Her er flere etater representert bl a KSF, Fylkesmannen i Hordaland, NAV og Kunnskapsdepartementet. FOKO- leder Hilde Larsen sitter også i arbeidsgruppa som representant for «praktikerne» innenfor området.

Visualisering av rapporttallene fra 2011 og 2012

Nytt av året i forbindelse med årsrapporten er at FMHO har lagt ut en visualisering av rapporttallene fra de to siste årene. Her kan du oppdage litt av hvert om egen skoleavdeling, eget fylke og landet, og det er lett å gjøre sammenligninger på tvers av fylker og avdelinger.

Se oppslag om dette på FMHO sine nettsider: http://www.fylkesmannen.no/nb/Hordaland/Barnehage-og-opplaring/Opplaring-innen-kriminalomsorgen/Styring-av-omradet1/Meir-yrkesretta-opplaring-i-kriminalomsorga/

Årsrapporten fra 2012 viser også at ca halvparten av norske innsatte følger et skoletilbud i en eller annen form. Dette viser også en fin økning fra tidligere.