Årets FOKO- seminar er i gang, og vi starter hvert øyeblikk med dag 2. Vi har etablert en egen side for seminaret, og vil oppdatere denne daglig med bilder og tekst, mm. Her har også seminardeltagerne (og evt andre) mulighet til å komme med innspill og kommentarer «live» mens seminaret pågår.

Siden er etablert til høyre på nettsiden under overskriften