EPEA sin internasjonale konferanse for fengselopplæring vil i 2019 avholdes i Dublin 12. – 16. juni. Nå inviteres du eller dere til å søke om å holde en workshop eller innlegg i plenum. Har du arbeidet med et tema som du mener kollegaer i Europa kan ha interesse av, er du velkommen til å søke. Se lenken under for mer informasjon og søknadsskjema:

Call for Submissions: 2019 International Training Conference, Dublin