Sundvolden
Et helt år har gått, og FOKO-styret er glade for endelig å kunne invitere til seminar på Sundvolden hotell 1-3.november. Arbeidet med seminaret pågår hele året, og det er utfordrende å lage et program som skal treffe flest mulig av våre medlemmer. Skolefolk, fengsels- og friomsorgsansatte, bibliotekarer, NAV-konsulenter med fler skal alle føle at det finnes noe for dem i vårt program – vi håper vi lykkes i år også.

Vi har et kontinuerlig fokus på hva slags kompetanse opplæringen vi gir på skole og arbeidsplass skal lede frem mot, og hvordan vi på best mulig måte kan sette innsatte i stand til å leve et kriminalitetsfritt liv etter soning. I løpet av året har vi fått en rapport om karriereveiledning i kriminalomsorgen, og undersøkelsen bidrar til å synliggjøre noen hovedutfordringer i rådgiverrollen knyttet til tidsressurs og oppgavespenn. Arbeidet er gjennomført av Kompetanse Norge i samråd med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Fylkesmannen i Hordaland.

Mens det i Oslo har blitt færre soningsplasser har det blitt åpnet nybygg på Ullersmo og Eidsberg, dette har gitt skole og fengsel nye samarbeidsarenaer og muligheter. I Agder er planene i full gang for å gi de nye enhetene som kommer der et best mulig innhold.

Ved Universitetet i Bergen er et knippe studenter i gang med det nye studiet: «Kriminalomsorg som læringsarena», og i alle Norges fengsler implementeres kriminalomsorgens arbeidsdriftstrategi med ulikt tempo og med ulike innfallsvinkler. Innsatte kommer og går i hele fengselsnorge, de går på skolen, jobber, tar eksamen og fagbrev, lærer seg å spille gitar, Lærer å lage næringsrik mat og får kanskje sitt livs første mestringsfølelse.

Vi gleder oss til å møte alle dere engasjerte skole og fengselsfolk til givende og motiverende dager. Fellesskap og muligheten til å utveksle erfaringer vil alltid være noe FOKO holder høyt når vi samles – bli med og legg grunnlaget for godt tverrfaglig samarbeid lokalt og sentralt.

«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.»
-Henry Ford-

Påmeldingslink ligger i menyen til høyre. Du får ikke en kvitterings-epost, men det blir lagt ut en liste med påmeldte deltakere som du bør sjekke. (NB sjekk oppdateringsdato på lista)

Program FOKO 2017