Kjære medlemmer i EPEA

Denne gangen er både leder og sekretær på valg i EPEA, og 1.juli er 2015 tiltrer de nyvalgte sine verv.

Som medlem av EPEA kjenner du kanskje til noen gode kandidater som vil gjøre en god jobb for organisasjonen. Vennligst les det vedlagte notatet der det står om nominasjons og valgprosessen. Alle betalende medlemmer kan velges til styret i EPEA, men man må samtykke i nominasjonen og skrive litt om seg selv og hvorfor man ønsker å gjøre en jobb for EPEA.

Du finner mer informasjon på  EPEAs hjemmeside www.epea.org

Send dine nominasjoner til sekretær og leder innen 5.juni 2015.

FOKOstyret kommer til å nominere en kandidat til sekretærvervet.

NOTIFICATION OF ELECTION 2015