Det ble søndag 26. mai avholdt styremøte i FOKO på Borge hotell utenfor Tønsberg. Styremøtet var en del av en arbeidssamling over et døgn fra søndag til mandag, der mye av tiden gikk til siste finpuss på organisering før høstens FOKO- seminar.

Et fulltallig styre jobbet også med andre saker som bl a vurdering av innkommende søknader til FOKO- stipend (sak vedr dette kommer på nettsiden snart), bruk av vår nye nettside, mm.

En god arbeidsøkt i vakre omgivelser, som forhåpentligvis bærer frukter bl a ved et vellykket seminar i oktober. Følg med på nettsiden i nærmeste fremtid for påmelding og programoversikt.