I planleggingen av årets seminar tilbragte styret et døgn sammen på PS:hotell i Oslo. Ikke alle visste hva slags hotell dette var, men etter en presentasjon fra hotellsjef Randi ble vi svært imponert over å være på en læringsarena som virkelig satte enkeltmennesket i sentrum. Slik de jobber på PS:hotell treffer oss midt i hjertet i forhold til alternative læringsarenaer og  tilbakeføring til samfunnet. Vi har derfor invitert PS:hotel til å holde en parallell sesjon på årets FOKO-seminar.

Fra hjemmesiden deres:

«Hotellet fungerer som et verktøy for mennesker som trenger veiledning, kunnskap og erfaring på veien til fast arbeid i et inkluderende arbeidsliv. Mange av oss får her en unik mulighet til å komme tilbake til eller inn i arbeidslivet for første gang. PS:hotell er en moderne og tidsriktig læringsarena som er full av gode historier om folk som har gjort en god jobb. Som lønn for egen innsats får de ta del i ordinært arbeidsliv. Selskapet som driver hotellet heter ITAS, det står for Inkludering, Toleranse, Ansvar og Samhold.»