«Nytt fra kriminalomsorgen», Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i kriminalomsorgsdirektoratet.

«Personlighetsforstyrrelse», Christian Schlüter, psykologspesialist OUS. Flere innsatte i norske fengsler lider av ulike personlighetsforstyrrelser. Vi har spurt psykologspesialist Christian Schlüter om hva de vanligste typene går ut på og om disse kan ha noe å si i våre møter med de innsatte. Til daglig arbeider Schlüter ved Oslo universitetssykehus hvor han blant annet arbeider med gruppebehandling.

«Musikk som terapeutisk virkemiddel», Lars Tuastad (f. 1967) har doktorgrad i musikkterapi ved Universitetet i Bergen. Han har i tidsperioden 2000-2010 vore tilsett som lærar ved Åsane Vidaregåande Skule, avdeling for fengselsundervisning, og dessutan vore tilknytt ettervernsprosjektet «Musikk I Fengsel og Frihet». Bandsamspel har vore ein hovudingrediens i Tuastad sitt arbeid. Utgangspunktet for doktorgradsarbeidet er erfaringar frå prosjektet Musikk I Fengsel og Frihet (MIFF), og eit aksjonsforskingsprosjekt med Me and THE BANDìts, eit rockeband beståande av tre tidlegare innsette og doktorgradsforfattaren. Brukarperspektivet og musikkens utvidande funksjon er mellom dei tema som blir lagt fram i framlegget.

«Gangsteryoga», Bente Aabel, Babette Krogh sammen med innsatt Albin Bendu. Gangsteryoga i Norge ble startet i 2011 av Bente Aabel, Frank W. Olsen, Erik Sand og Alexander Medin. Bente og Frank jobber til daglig som fritidsledere ved Ringerike Fengsel og har jobbet med innsatte i flere tiår. De er opptatt av å tilrettelegge konstruktive muligheter for de innsatte som fremmer deres utsikter til et rikere liv på utenfor murene. Bente

Aabel vil ha med seg instruktør Babette Krogh og innsatt Albin Bendu for å fortelle oss mer om hva Gangsteryoga står for.

«Mangfold og inkludering», Ragnhild Dahl Lauritzen, lærer i Halden fengsel, vil snakke om anerkjennelse og fordommer i møte med innsatte. Hun fullførte sin mastergradsstudiet i mangfold og inkludering ved Høgskolen i Østfold våren 2015. Hun foretok kvalitative intervjuer med fire innsatte, hvor de fikk fortelle om sine opplevelser av fordommer og anerkjennelse i møtet med andre mennesker.

«Ung og ekstremist», innsatt (24 år) i samtale med Ann-Christin Alsvik, sosialkonsulent. En ung gutt havner i fengsel, og en følelse av å ikke passe inn i «det norske» gjorde at han søkte mot det han opplevde som et inkluderende miljø blant muslimer med ekstreme tanker. Han ønsker å fortelle sin historie om veien inn og ut av et muslimsk ekstremistisk miljø. To kontaktbetjenter og en imam var de som fikk han å se en annen vei enn videre inn i det ekstremistiske.

«Den gode lærer» ved Trine Vollan,  Film pluss diskusjon/refleksjon (dobbel workshop). Trine Vollan (født 1964) er utdannet cand.philol. med hovedfag i filmvitenskap (tidligere drama, film og teater) ved NTNU. Hun har bl.a. jobbet som leder av Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undsetdagene på Lillehammer, informasjonsleder for Ultimafestivalen og kunstnerisk rådgiver/produsent for Juni Dahr.
Hun har laget flere kort- og dokumentarfilmer og utga sin første roman, STOCKHOLM, høsten 2013. Hun underviser også i drama og dramatikk ved Nansenskolen på Lillehammer. Da hun for noen år siden selv fikk barn i skolealder, ble hun opptatt av å forstå og vise frem lærernes utfordringer.

Hva er en god lærer? Og hvordan sikrer vi oss gode lærere for fremtiden? Det forsøker Vollan å gi svar på i sin nyeste dokumentarfilm. – Læreryrket er under press fra mange kanter, og det ropes etter bedre lærere. Men er det nødvendigvis lærerne det er noe galt med? Filmen forsøker å si noe om hva en god lærer er, og hvordan vi sikrer oss gode lærere for fremtiden, skriver Vollan selv om filmen. (www.utdanningsforbundet.no)