1. Digitale fortellinger som redskap, Kristin Bolgård m.fl. fra Kulturrådet

Norsk kulturråd, Fylkesmannen i Hordaland og kriminalomsorgen ønsker å etablere et varig samarbeid mellom museer/arkiver og fengslene. Målet er at verks- og arbeidsdriften i fengslene, skolene i fengslene og de som tilrettelegger for fritidstilbud til innsatte samarbeider med et museum/arkiv som ligger i samme fylke som fengselet.

2. Retreat, Reidar Faanes, prest i Halden fengsel

«En Retreat kan sammenlignes med et kloster, hvor man trekker seg tilbake fra omverdenen og hvor stillhet er hovedkomponenten. Stillheten kombineres med meditasjon/refleksjon, bibeltekster og felleskap etter en strukturert metode.  Målet med Retreat’en er at de deltagende innsatte skal få muligheten til å ta et oppgjør med seg selv, hjelp til å leve ansvarlig, samt mestre livet på en bedre måte etter løslatelse».

3. Fra innsatt til ansatt; utdanning til yrkessjåfør under soning med ansettelse i vikarselskap ved prøveløslatelse, foreningen «Fra Innsatt Til Ansatt» ved Kai Fegri og Bernt Hanssen

«Fra Innsatt til Ansatt» arbeider med å klargjøre en pilot for utdanning til tungtransportsjåfører bak murene i 2015. Det spesielle med konseptet er at de innsatte som blir utdannet i fengselet, loves ansettelse i et vikarselskap etter utdannelse og soning. De legger fram planer i workshopen og ønsker innspill og refleksjoner til arbeidet med piloten. I 2014 har de støtte fra KDI.

4. Design i norske fengsel, Morten Skjærpe Knarrum og Ellen Svendsen

Designeren Morten Skjærpe Knarrum samarbeidet med innsatte i Vik fengsel for å utvikle og produsere møbelserien Saman/Låst. Nå stilles denne ut på en av verdens største og viktigste arenaer innen møbel- og interiørdesign.

Spisestolene som ble produsert vant åpen klasse for unge talenter på Designdagene i regi av Norsk designråd i 2011. « – Kriminalitet er ofte ei impulsiv handling der gjerningspersonen ikke tenker over konsekvensene. I en designprosess må vi reflektere over de handlingene og valgene man gjør, elles ender vi opp med noe annet enn det man skulle lage. På den måten lærer man å tenke i en større samanheng», sa Knarrum etter at han vant prisen for unge talenter i 2011.

5. En umulig oppgave? – Hva kan en forvente av rusavhengige i skolen? Sverre Jørgensen, faglig leder for rusmestringsenheten ved Ullersmo fengsel

I denne økten får vi høre om noen vanlige rusmidler og deres påvirkning på hjernen, spesielt med tanke på læringsprosesser. Hva er en misbrukerpersonlighet, og hva slags adferd kan følge med? Foredraget kommer også inn på temaer rundt behandling og ikke minst hvordan vi kan være med på å bidra til mestring og suksess for mange med dårlig skoleerfaring.

6. Konflikthåndtering blant innsatte, Helge Bie Rieber, Konfliktrådet i Agder

7. Selvfølelse, Henriette Arveschoug, miljøterapeut på «Utsikten» oppfølgingsklasse, Færder vgs (NB! Går kun1.runde) Sesjonen handler om hvordan vi ved oppfølgingsklassen i Vestfold arbeider aktivt med å øke den enkeltes selvfølelse. Jeg ønsker å formidle vårt arbeid med utgangspunkt i en case.

8. Tenketank: invitasjon til å tenke høyt om oppfølgingsarbeidet med TAFU og oppfølgingsklassene i fokus. Oppfølgingsklassene har ytret ønske om å samles på FOKO-seminaret og snakke sammen om de erfaringene og utfordringene de har i hverdagen. Terje Røstvær og Paal CH Breivik, FMHO  innleder til «tenketank» der oppfølgingsarbeidet står i fokus og TAFU (NB! Går kun 2.runde)