Universitetet i Bergen tilbyr våren og hausten 2017 eit emne på totalt 15 studiepoeng for «tilsette innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller i anna sosialfagleg arbeid». Ny utsatt søknadsfrist er 10.01.2017.

Se http://www.uib.no/emne/PED665 for mer informasjon om studiet