Ved forrige FOKO-seminar ble det informert om at et etter- og videreutdanningsstudim knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen var under planlegging. Studiet ved UIB er nå et faktum, og det har oppstart 12/1-17.

Kurset «Kriminalomsorg som læringsarena» skal formidle forståing for det ideologiske, historiske, juridiske, etiske og kunnskapsbaserte grunnlaget for utdanning innanfor kriminalomsorga og relaterte utdannings- og opplæringsinstitusjonar.

Se studiets hjemmeside for mer informasjon:

http://www.uib.no/emne/PED665