Den 13. oktober 1989, vedtok Europarådet et sett med anbefalinger som skisserte behov og ansvar i forbindelse med utdanning av innsatte. Disse anbefalingene stiller krav om at alle innsatte skal tilbys muligheten til å delta i pedagogisk virksomhet, og at disse aktivitetene skal bidra til å utvikle hele mennesket, bidra til effektiv tilbakeføring, og redusere tilbakefall.

Denne dagen er viktig for å opprettholde internasjonal bevissthet om saker som omhandler fengselsundervisningen i en stadig skiftende verden. Vi håper denne dagen vil bidra til å stimulere til aktiviteter og arrangementer i fengslene, bevisstgjøring av – og feire suksesser av – pedagogisk arbeid i fengslene, men også for å holde opplæring innenfor kriminalomsorgen til en viktig sak blant politikere og andre kritiske interessenter.

Denne dagen skal ikke bare resultere i praktiske aktiviteter og fremme grasrotdeltakelse fanger og pedagogiske fagpersoner, men også fremme symbolsk støtte fra store internasjonale organisasjoner, fremme fremhever betydningen av fengselsundervisningen på en internasjonal politikk nivå.

The European Prison Education Association (EPEA) og Forum for opplæring innenfor Kriminalomsorgen (FOKO) vil gjerne markere International Day of Education i fengsel, den 13. oktober.

Lykke til med arrangement der dere har planlagt en markering. Send oss gjerne noen ord/bilder om hva dere gjorde.