Evaluering av FOKO-seminaret 2017

Evaluering FOKO-seminaret 2019.

Takk for et hyggelig seminar på Sundvolden. Vi ber deg gi respons på følgende punkter:

Det faglige programinnholdet:
Den praktiske gjennomføringen:
Forslag til tema for neste FOKO-seminar:
"Vorspiel i grupper"
.