Flere av dere har etterspurt en anbefaling i forhold til eposten dere har mottatt fra EPEA. Eposten handler om en ny organisering i forhold til deltakelse i prosjekter for EPEA. Det viser seg at mange av prosjektene i Europa krever mer tyngde i forhold til å søke på, og arbeide med prosjekter. Det er ikke tvil om at mange tilsvarende organisasjoner i Europa har hel- eller deltidsansatte i prosjektsammenhenger for å kunne å delta med fullt trykk. I større prosjekter er det nødvendig å ha en person som jobber med prosjektet som mer enn «bare» frivillig. Forslaget med å ha en «Trading Arm» (usikker på norsk oversettelse) har derfor presset seg frem av praktiske årsaker, slik at man har muligheten til å ha en ansatt til å jobbe med prosjekter.

Søknadsfristene for Erasmus+ er like om hjørnet; februar og mars, og EPEA ønsker derfor å avklare denne muligheten ganske raskt med sine medlemmer.

EPEAs «prosjektekspert» Paul Talbot forsikrer, og forklarer følgende:

  • Det er ingen risiko for EPEAs medlemmer eller EPEAs økonomi i forhold til denne nye organiseringen. Han understreker at «Non-Profit Social Enterprice» er en mer korrekt beskrivelse av organiseringen, enn «Trading Arm»
  • «By using a separate legal entity, the EPEA isolates itself from the risks associated with projects.   This Social Enterprise will be founded as a Private Company Limited by Guarantee. This is a typical form of company for non-profit use in the UK.  The company does not have any shareholders, as there is no profit distribution. Instead the company has what are called ‘members’. In the company’s constitution (articles of association) the only ‘member’ of the organisation is the EPEA – that is, the EPEA as a single legal entity. Under UK company law, in the event that a Limited by Guarantee (LBG) organisation gets into financial difficulties, the liability of its members is limited. The limit is the amount members agree to pay when the company is set up, normally £1.«
  • De velger å opprette selskapet i UK siden reglene i Norge ville vanskeliggjøre prosessen med å ansette en fra et annet land enn Norge.
  • EPEAs styre kan si opp sitt medlemskap i selskapet når som helst, og kutte alle bånd til selskapet.

Vi har forsøkt å sette oss inn i ulike aspekter ved denne nye organiseringen, og har blitt forsikret om at EPEA og dets medlemmer ikke risikerer annet enn å få en bedre mulighet til å delta i prosjekter i Europa.

De av dere som sitter med flere spørsmål oppfordres til å delta på Webinar i morgen kl 1900:

We will be holding an informative webinar on Monday 18 January at 19:00 Central European Time (CET) for those who want to learn more about the Steering Committee’s proposal. To register to take part in this consultation webinar, please follow this registration link: https://goo.gl/AvGQzt