I Europa er det rundt 640 000 innsatte, og det er anslått at bare 3-5% av dem er på et nivå som vil gjøre det mulig for dem å ta høyere utdanning. Mange av dem har et svært lavt kunnskapsnivå, og har falt tidlig ut av skolen.

Det lave utdanningsnivået påvirker innsattes muligheter til sysselsetting, tilbakeføring til samfunnet og sannsynligheten for tilbakefall. For å diskutere fengselsundervisningen, arrangerer EPALE nettdiskusjon som en del av «EPALE Prison Education Week».

Bli med i diskusjonen og erfaringsutvekslingen på nett mellom 26. og 28. januar, og si din mening. Du kan stille spørsmål, dele eller kommentere når diskusjon starter, registrere deg for å være med her:

EPALE Prison Education Week