1.juli startet Annet Bakker fra Nederland opp som ny leder i EPEA, og Cecilie Høisæter fra FMHO som sekretær. Vi er veldig glade for at de har takket ja til styrevervene i EPEA og blir med på å bringe dette arbeidet videre.

Annet Bakker har vært lærer i nederlandsk fengsel i 24 år, og har vært den nasjonale kontaktpersonen for EPEA i Nederland. Hun var med på å starte den nederlandske EPEA foreningen, og er i dag er leder av denne. Hun har også deltatt i flere internasjonale prosjekt knyttet til fengselsundervisning.

Cecilie Høisæter ble ansatt som seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland for ca 1 år siden. Hun har lang erfaring fra internasjonalt arbeid og prosjekter knyttet til opplæring. Vi ønsker begge to lykke til med vervene, og den kommende EPEA konferansen i Antwerpen, Belgia.

Cecilie sammen med sine to nærmeste kollegaer hos FMHO

Cecilie sammen med sine to nærmeste kollegaer hos FMHO