UIB inviterer til påmelding til et etter- og videreutdanningskurs: Kriminalomsorg som læringsarena. 1. kull på kurset holder på å innlevere sine oppgaver i disse dager. UIB inviterer kull nr 2 til å delta. Mer informasjon finner du her: http://www.uib.no/emne/PED665

Søknadsfrist er 1. februar 2018.