UIB inviterer til et etter- og videreutdanningskurs: Kriminalomsorg som læringsarena. 4 samlinger i bergen, 15 studiepoeng. Siste frist for påmelding er 20. februar. Mer informasjon finner du her: http://www.uib.no/emne/PED665

Søknadsfrist er 20. februar 2018.