UIB inviterer til et etter- og videreutdanningskurs: Kriminalomsorg som læringsarena. 4 samlinger i bergen, 15 studiepoeng. Siste frist for påmelding er 10. februar 2019. Mer informasjon finner du her:

https://www.uib.no/emne/PED665

Søknadsfrist er 10. februar 2019.